Kasa fiskalna limit 2016

Member XXL

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być poddawana okresowemu przeglądowi. A w niniejszym przypadku omawiany przegląd musi być spełniony najpóźniej dwa lata z niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z dobrych przepisów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sytuacji warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, a całkowicie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest niczym nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest towarzyszenie go co roku. Mówiąc o przeglądzie kas rejestrujących, należy jeszcze pamiętać o określeniu odpowiedniego czasu, co osiąga się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy wskazane w miesiącach odbywają się z upływem tego dnia w nowym miesiącu, który gwarantuje pierwszemu dniowi terminu, a jeżeli takiego dnia w ubiegłym miesiącu nie było - w obecnym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na twarzy posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeb wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w terminie 5 dni od dnia dokonanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W projekcie uniknięcia narażania się na kary ze perspektywy Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.